Domov Kontaktirajte nas Zemljevid strani
 
 
 
RAMSARSKA MOKRIŠČA V SLOVENIJI
Spank Video
PRIJAVA NA E-NOVICE
če želite prejemati obvestila o novostih na naših spletnih straneh, vpišite svoj e-mail:
Prijava
 
 
 
   
Novice
 
 

Svetovni dan mokrišč 2012 01.02.2012

2. februar je Svetovni dan mokrišč. Dan, ko praznujejo mokrišča z vsega planeta, svoj rojstni dan!

Mokrišča, ekosistemi, kjer se prepletata vodno in kopno okolje, so zibelka življenja. Ključna mokrišča v 160 državah podpisnicah Ramsarske konvencije pa so zbrana pod okrilje te konvencije kot mokrišča mednarodnega pomena.

Lansko leto je minilo v znamenju gozdov in njihovega pomena za mokrišča in vodo, tema letošnjega leta pa je turizem na mokriščih in v njihovi okolici.

Zaradi svoje lepote in biotske pestrosti so mokrišča idealna turistična točka. Prihodek od turizma je lahko precejšen in lahko omogoča dostojno življenje skupnostim na lokalnem in državnem nivoju...


[ beri naprej > ]
 
Madagaskar med Ramsarska območja uvrstil reko Nosivolo s pritoki 22.02.2011

Ramsarski Sekretariat z veseljem sporoča, da je Madagaskar razglasil svoje 7. mokrišče mednarodnega pomena. Nahaja se na območju bogatih mokrišč na vzhodu Madagaskarja. Območje imenovano Rivière Nosivolo et affluents (358.511 ha) obsega 130 km glavnega rečnega sistema, ob katerem so vodotoki, jezera, mlake in namakalna zemljišča porazdeljeni na 200 km. Območje vključuje tudi 62 celinskih otočkov. Skoraj naravni rečni ekosistem Nosivolo se ponaša tudi z največjim številom endemičnih sladkovodnih rib na Madagaskarju.

Najpomembneje je, da na območju živi 19 endemičnih vrst rib, vključno s kritično ogroženo vrsto Oxylapia polli. Raznolikost živalstva povečuje še šest endemičnih vrst ptic, deset vrst znamenitih lemurjev in plazilcev ter tudi deset vrst endemičnih rastlin. Mokrišče deluje kot vodozbirno območje, poplavna ravnica in zadrževalnik usedlin. Naravne vire predstavljajo trajnostni ribolov, riževa polja in edinstvena flora zdravilnih rastlin. Ena od gospodarskih prednosti območja pa je tudi bogata rokodelska tradicija.

[ beri naprej > ]
 
Kostariško Ramsarsko območje Humedal Maquenqe 22.02.2011

Kostarika je razglasila svoje 12. mokrišče mednarodnega pomena - Humedal Maquenque . Novo Ramsarsko območje pokriva 59.692 ha .Nahaja se v severnem delu Kostarike in vključuje celoten rezervat National Wildlife Refuge Maquenque in osrednje območje rezervata National Wildlife Refuge Border Corridor Nicaragua-Costa Rica .

To Ramsarsko območje sestavlja kompleks lagun in močvirski ekosistem značilen za zelo vlažno tropsko ekoregijio. Območje se ponaša z izjemno biotsko raznovrstnostjo in nudi zatočišče ogroženim vrstam kot so vrsta papige ara (Ara ambigua), morska krava (Trichechus manatus), območje pa je tudi življenjski prostor jaguarja (Panthera onca) in ribe vrste Atractosteus tropicus.

[ beri naprej > ]
 
Panama je določila svoje 5. mokrišče mednarodnega pomena 21.02.2011

Kot je povzela Sofija Méndez Castillo, Ramsarska svetovalka za Ameriko, ima območje visoko ekološko vrednost, saj zaradi različnih habitatov omogoča raznoliko rastlinstvo in živalstvo.

Odročne peščene plaže so pomembno gnezditveno območje želv, kot je kritično ogrožena vrsta Eretmochelys imbricata. Tu živijo tudi vrste s seznama Konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi vrstami (CITES) ter vrste z Rdečega seznama IUCN, na primer morska krava (Trichechus manatus), opica vrste Aloutta palliata, orel harpija (Harpia harpyja) ter želvi glavata kareta (Caretta caretta) in orjaška črepaha (Chelonia mydas).

[ beri naprej > ]
 
Španija s petimi novimi Ramsarskimi območji v Andaluziji 21.02.2011

Vlada Španije je za mokrišča mednarodnega pomena imenovala štiri naravne rezervate (Reserva Natural) in eno območje divjine (Paraje Natural) v Andaluziji, na jugu Iberskega polotoka. Ramsarska svetovalna služba za Evropo je pripravila kratek opis območja.

Naravno območje Laguna Grande obsega 200 ha. Kot območje Paraje natural je bilo to ozemlje imenovano že leta 1989. Vključuje dve občasno poplavljeni vodni telesi: Laguna Grande (v povprečju je poplavljenih 21,6 ha) in Laguna Chica (5,2 ha) ter okoliški varovalni pas. Zgodovinski viri kažejo, da je voda na tem mestu že vsaj od 17. stoletja. Umetno uravnavanje vodostaja v Laguna Grande omogoča namakanje okoliških oljčnih nasadov. To je sladkovodni rezervoar z največjo globino do 4 metre in s sezonskimi nihanji gladine. Laguna Chica pa je ohranila originalno podobo sladkovodnega mokrišča (globina 0,5 m) s sezonskim poplavljanjem odvisnim od padavin. Obe območji se nahajata v kotlini reke Guadalquivir. Tukajšnji pokrajini vladajo veliki namakani oljčni nasadi in puščajo le malo površin poraslih z izvirnimi sredozemskimi sklerofilnimi grmišči (matoral). Območje je funkcionalni del omrežja mokrišč v zgornjem porečju reke Guadalquivir (Lagunas del Alto Guadalquivir), ki povezuje mokriščne ekosisteme Narodnega parka Doñana, visoko planoto La Mancha in obalo Sredozemlja, kar zagotavlja velik življenjski prostor živalskih vrst, ki se selijo z enega območja na drugo.

[ beri naprej > ]
 
Belorusija in Litva sta razglasili novo čezmejno Ramsarsko območje 21.02.2011

Sekretariat z zadovoljstvom sporoča, da sta vladi Belorusije in Litve dodali obstoječe Ramsarko območje Kotra (razglašeno v letu 2002) v beloruski regiji Grodno Oblast in Čepkeliai (razglašen leta 1993) v litvanskem okrožju Alytus na Seznam čezmejnih Ramsarskih območij.

To obširno čezmejno gozdno mokrišče vključuje visoka in prehodna barja, jezera, močvirne gozdove in poplavne travnike skoncentrirane v poplavni ravnici reke Kotra / Katra, ki tvori državno mejo. Območje nudi zatočišče številnim ogroženim rastlinskim in živalskim vrstam, zato je izjemnega pomena za ohranjanje biotske raznovrstnosti v regiji.

[ beri naprej > ]
 
ZDA razglasile Roswell Artesian Wetlands v Novi Mehiki 21.02.2011

Vlada Združenih držav je na seznam uvrstila svoje 27. mokrišče mednarodnega pomena, mokrišče Roswell Artesian (Bitter Lake National Wildlife Refuge Bottomless State Park). Kot je povzela Sophia Mendez, Ramsarska regionalna svetovalka za Ameriko, je mokrišče Roswell Artesian (917 ha, 33° 27'N 104° 23'W) sestavljeno iz številnih izvirov, ponikalnic in ponornih jezer, ki ležijo ob reki Pecos River, a se v veliki meri napajajo s podzemno vodo iz brezna Roswell. Imenovana mokrišča obsegajo dve različni območji: narodni rezervat Bitter Lake National Wildlife Refuge in park Bottomless Lakes State Park.

Območje vzdržuje pestro rastlinstvo in živalstvo vključno z nekaj endemičnimi vrstami, kot sta polža Roswell springsnail (Pyrgulopsis roswellensis) in Koster's springsnail (Juturnia kosteri) ter postranica Noel's amphipod (Gammarus desperatus). Tu živijo tudi številne selivke, ptice pevke, vodne ptice in pobrežniki, na primer kanadski žerjav (Grus canadensis) ter veliko število kačjih pastirjev. Območje omogoča raziskovalne dejavnosti in rekreacijo, kot je plavanje, pohodništvo in opazovanje divjih živali. Območje igra pomembno vlogo pri hidrologiji reke Pecos River ter je gospodarsko pomembno za lokalne skupnosti, ki živijo v regiji Chavez County.

[ beri naprej > ]
 
Alžirija imenuje novih pet Ramsarskih območij 17.02.2011

Pristojne alžirske ustanove so razglasile pet novih mednarodno pomembnih mokrišč, tako ima zdaj Alžirija 47 Ramsarskih območij. Garaet Timerganine obsega 1,460 hektarjev sezonskih močvirij v provinci Oum El Bouaghi na severovzhodu. 11 hektarjev veliko močvirje in gozdno območje Marais de Bourdim v narodnem parku El Kala, provinca El Tarf. 6765 hektarjev obsega Site classé Sebkhet Ezzmoul, sezonsko slano jezero na visoki planoti na vzhodu države. 856 ha veliko območje Site Ramsar du lac Boulhilet vključuje sladkovodno jezero z velikim pomenom za poljedelstvo. To jezero je bilo od 70. do 90. let 20. stoletja prekomerno izkoriščano, a so ga do danes obnovili in lahko ponovno vzdržuje tako žitna polja kot vodne ptice, ki tu prezimujejo. Z 12453 hektarji je območje Vallée de l’oued Soummam največje od novih območij. Obsega gorska tako močvirja kot tudi obalno laguno. Cynthia Kibata je pripravila opis vseh petih območij. Omenjena območja in nekaj območij v pripravi so in bodo ustanovljena s pomočjo programa WWF International Freshwater Programme.

Garaet Timerganine obsega 1460 ha veliko območje v provinci El Bouaghi. Označuje ga sezonsko sladkovodno močvirje, ki ga obdaja slana skorja, to pa halofitsko rastje in žitna polja. Predstavlja pomembno gnezditveno območje ogroženih vrst rac: beloglavke (Oxyura leucocephala) – prizadeta vrsta, marmorne race (Marmaronetta angustirostris) – ranljiva vrsta in kostanjevke (Aythya nyroca) – vrsta na meji ogroženosti. Od ohranjenosti območja so odvisne tudi populacije drugih živali, tu med drugim živijo divja svinja (Sus scrofa), šakal (Canis aureus) in ’saharska žaba’ (Rana saharica). Z zadrževanjem vode in usedlin ter s kontrolo poplav pa območje lokalnim prebivalcem omogoča aktivnosti, ki pomenijo vir dohodka. Grožnje območju predstavljajo predvsem nerešena vprašanja krivolova, črpanja vode in prekomerne paše. Podrobnega načrta upravljanja zaenkrat za to območje še ni, vendar ima lokalna uprava razvite načine za varstvo gozdov v provinci Oum El Bouaghi (Ramsarsko območje št. 1894).

[ beri naprej > ]
 
Brazilija imenovala pomemben morski park 17.02.2011

Abrolhos Marine National Park (91,300 hektarjev) je deljen v dva dela: a) Timbebas reefs in b) Abrolhos Archipelago in Parcel dos Abrolhos. Območje vključuje mozaik morskih in obalnih habitatov kot so koralni grebeni, sestoji alg na morskem dnu, mangrove, plaže in peščene brežine.

Na tem območju živijo vrste z IUCN Rdečega seznama kritično ogroženih vrst. Na primer želvi orjaška usnjača (Dermochelys coriacea) in prava kareta (Eretmochelys imbricata) ter druge ogrožene in občutljive vrste, vključno z želvami glavato kareto (Caretta caretta) in orjaško črepaho (Chelonia mydas), kitom grbavcem (Megaptera novaeangliae), mnogimi ogroženimi vrstami rib, na primer nekaterimi kirnjami, in koralami vrste Millepora nitida.

[ beri naprej > ]
 
Četrto Ramsarsko območje v El Salvadorju 16.02.2011

Vlada El Salvadorja je na Mednarodni dan mokrišč 2010 za svoje 4. mokrišče mednarodnega pomena razglasila 7557 hektarjev veliko območje imenovano Laguna de Olomega. Nadia Castro razlaga, da je jezero Olomega, ki leži na območju srednjeameriškega suhega gozda, največje celinsko vodno telo v vzhodnem El Salvadorju. Imenovano območje vključuje tudi robno rastje, na primer močvirja s prevladujočimi grmovnimi vrstami in krpo sezonsko poplavljenega gozda La Chiricana, ki predstavlja enega od zadnjih ostankov te rastlinske združbe v državi.

Med rastlinjem najdemo vrsto Bravaisia integerrima, ki v El Salvadorju velja za zelo redko, na tem območju pa je pogosta. Tu svoje zatočišče najdejo tudi številne druge ogrožene vrste, na primer raca moškatna bleščavka (Cairina moschata), plevica (Plegadis falcinellus), ptič iz skupine žerjavov Aramus guarauna in drevesna žaba Plectrohyla guatemalensis. Na območju pa se na svojih selitvenih poteh ustavljajo tudi množice ptic selivk. Med njimi tudi ameriška rjavka (Aythya affinis) in modroperuta reglja (Anas discors).

To območje ima ključno vlogo pri blaženju in kontroli poplav, čiščenju vode in obnavljanju zalog talne vode, ki je vir pitne vode za okoli 9000 lokalnih prebivalcev. Glavno skrb vzbujajo onesnaževanje vode, podiranje gozdov, vzreja goveda, prekomeren ribolov in vnos tujerodnih invazivnih vrst kot je vodna hijacinta (Eichornia crassipes). Laguna de Olomega in bližnji El Jocotal (Ramsarsko območje št. 970) se nahajata na istem vodozbirnem območju.

[ beri naprej > ]
 

Izberite stran :

Stran 1/13


 
 

 

  arhiv novic   -   predstavitev ramsarske konvencija   -   zemljevid strani    -   povezave   -   kontaktirajte nas