Domov Kontaktirajte nas Zemljevid strani
 
 
 
RAMSARSKA MOKRIŠČA V SLOVENIJI
Spank Video
PRIJAVA NA E-NOVICE
če želite prejemati obvestila o novostih na naših spletnih straneh, vpišite svoj e-mail:
Prijava
 
 
 
   
Novice
 
 

Alžirija imenuje novih pet Ramsarskih območij 17.02.2011

Pristojne alžirske ustanove so razglasile pet novih mednarodno pomembnih mokrišč, tako ima zdaj Alžirija 47 Ramsarskih območij. Garaet Timerganine obsega 1,460 hektarjev sezonskih močvirij v provinci Oum El Bouaghi na severovzhodu. 11 hektarjev veliko močvirje in gozdno območje Marais de Bourdim v narodnem parku El Kala, provinca El Tarf. 6765 hektarjev obsega Site classé Sebkhet Ezzmoul, sezonsko slano jezero na visoki planoti na vzhodu države. 856 ha veliko območje Site Ramsar du lac Boulhilet vključuje sladkovodno jezero z velikim pomenom za poljedelstvo. To jezero je bilo od 70. do 90. let 20. stoletja prekomerno izkoriščano, a so ga do danes obnovili in lahko ponovno vzdržuje tako žitna polja kot vodne ptice, ki tu prezimujejo. Z 12453 hektarji je območje Vallée de l’oued Soummam največje od novih območij. Obsega gorska tako močvirja kot tudi obalno laguno. Cynthia Kibata je pripravila opis vseh petih območij. Omenjena območja in nekaj območij v pripravi so in bodo ustanovljena s pomočjo programa WWF International Freshwater Programme.


Garaet Timerganine obsega 1460 ha veliko območje v provinci El Bouaghi. Označuje ga sezonsko sladkovodno močvirje, ki ga obdaja slana skorja, to pa halofitsko rastje in žitna polja. Predstavlja pomembno gnezditveno območje ogroženih vrst rac: beloglavke (Oxyura leucocephala) – prizadeta vrsta, marmorne race (Marmaronetta angustirostris) – ranljiva vrsta in kostanjevke (Aythya nyroca) – vrsta na meji ogroženosti. Od ohranjenosti območja so odvisne tudi populacije drugih živali, tu med drugim živijo divja svinja (Sus scrofa), šakal (Canis aureus) in ’saharska žaba’ (Rana saharica). Z zadrževanjem vode in usedlin ter s kontrolo poplav pa območje lokalnim prebivalcem omogoča aktivnosti, ki pomenijo vir dohodka. Grožnje območju predstavljajo predvsem nerešena vprašanja krivolova, črpanja vode in prekomerne paše. Podrobnega načrta upravljanja zaenkrat za to območje še ni, vendar ima lokalna uprava razvite načine za varstvo gozdov v provinci Oum El Bouaghi (Ramsarsko območje št. 1894).

Sladkovodno močvirje in gozdnato območje, ki se nahaja znotraj mej narodnega parka El Kala na skrajnem severovzhodu Alžirije je velika redkost v tem delu Sredozemlja. Na novo razglašeno območje Marais de Bourdim v provinci El Tarf obsega 11 ha in velja za območje z največjo kolonijo čapelj v regiji. Ima dve pomembni vlogi, in sicer je gnezditveno območje in območje, kjer se ptiči zadržujejo izven obdobja razmnoževanja. Kljub pomanjkljivim raziskavam je očitno, da je območje tudi pomemben življenjski prostor šakala (Canis aureus), vrste munga Herpestes ichneumon, navadne krastače (Bufo bufo) in vidre (Lutra lutra), ki je v regiji drugače redka. Območje predstavlja glavni vir vode za namakanje okoliških poljedelskih zemljišč in ima kot tako neprecenljivo vrednost za lokalno prebivalstvo. Ker območje leži znotraj mej narodnega parka, tu že velja načrt upravljanja. Vseeno pa ekološkemu značaju območja grozijo gozdarski posegi, prekomerno črpanje vode za namakanje in invazija evkaliptov.

Site classé Sebkhet Ezzmoul je novo Ramsarsko območje, ki pokriva 6765 ha v provinci Oum El Bouaghi. Gre za slano sezonsko jezero na visoki planoti na vzhodu Alžirije, kjer prezimujejo ali pa se na svoji selitveni poti ustavljajo jate vodnih ptic. Med drugimi se tu pojavljajo tudi plamenci (Phoenicopterus ruber), duplinske kozarke (Tadorna tadorna) in bele štorklje (Ciconia ciconia). Množice vodnih ptic privabljajo plenilce kot sta šakal (Canis aureus) in lisica (Vulpes vulpes). Žitna polja, ki to območje obdajajo, pa nudijo obilo hrane različnim glodalcem, na primer alžirski miši (Mus spretus) in berberski progasti miši (Lemniscomys barbarous). Največje grožnje območju predstavljajo erozija, prekomerna paša, krivolov in nabiranje ptičjih jajc. Načrt upravljanja še ni izdelan, a se na območju izvajajo ukrepi, ki regulirajo izkoriščanje gozdov v tej provinci.

Ramsarsko območje v provinci Oum El Bouaghi imenovano Site Ramsar du lac Boulhilet pokriva 856 ha. Sprva je to sladkovodno jezero služilo za namakanje več kot 15000 ha poljedelskih zemljišč, vendar je prekomerno izkoriščanje med 70. in 90. leti 20. stoletja pripeljalo do drastičnega upada količine pridelkov. Jezero Lac Boulhilet je danes obnovljeno in znova omogoča različne dejavnosti, med drugimi tudi pridelovanje žit. Ponovno na jezeru prezimujejo množice vodnih ptic, še več pa se jih tu ustavi na svoji selitveni poti. Med ostalimi lahko tu vidimo beloglavko (Oxyura leucocephala) in marmorno raco (Marmaronetta angustirostris). Bogato favno zastopajo tudi lisica (Vulpes vulpes), kapski zajec (Lepus capensis) in močerad (Salamandra salamandra). Glavne grožnje območju predstavljajo krivolov, posegi v prostor, ki uničujejo rastje ter nagnjenost k prekomernem črpanju vode.

Vallée de l’oued Soummam leži na izlivu reke Soummam v regiji Kabylie na severu države in je s 12453 ha površine največje med novimi Ramsarskimi območji. Za območje so značilne stalne reke, sezonska močvirja v goratih predelih in obalna laguna. Območje je izjemno pomembno za obnavljanje zalog talne vode in uravnavanje stalnosti vodnega toka; ohranjeno ozemlje v zgornjem toku reke pa tudi zmanjšuje možnost poplav. Tu še živi vidra (Lutra lutra), ki je s severozahoda Alžirije do danes že izginila, v osrednjem in vzhodnem delu države pa je njena populacija v upadanju. Bogato favno območja predstavlja 119 vrst ptičev, 38 vrst sesalcev, različne dvoživke, na primer saharska žaba (Rana saharica), in plazilci kot je vrsta belouške Natrix maura. Glavna raba tal na območju je poljedelstvo, predvsem nasadi oljk. Grožnjo območju predstavlja predvsem prekomerno izkoriščanje virov za poljedelstvo. Zaenkrat za območje še ni izdelanih specifičnih naravovarstvenih smernic, vendar pri Ramsarju upajo, da bo vključitev območja med mokrišča mednarodnega pomena to zadevo pospešilo.

Viri fotografij:
Slika 1 (Oxyura leucocephala): http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/action_plans/docs/oxyura_leucocephala.pdf

Slika 2 (Marmaronetta angustirostris): http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/action_plans/docs/marmaronetta_angustirostris.pdf


 
 

 

  arhiv novic   -   predstavitev ramsarske konvencija   -   zemljevid strani    -   povezave   -   kontaktirajte nas