Domov Kontaktirajte nas Zemljevid strani
 
 
 
RAMSARSKA MOKRIŠČA V SLOVENIJI
Spank Video
PRIJAVA NA E-NOVICE
če želite prejemati obvestila o novostih na naših spletnih straneh, vpišite svoj e-mail:
Prijava
 
 
 
   
Ramsarska konvencija
 
 

Kaj pomeni Ramsarska konvencija za Slovenijo:

izvajanje “preudarne rabe” (wise use) mokrišč,

 • strategijo varstva in rabe biotske raznovrstnosti, ki vključuje tudi akcijski program varstva in rabe
  mokrišč,
 • inventar Slovenskih mokrišč 2000,
 • ozaveščanje in obveščanje javnosti (dejavnosti, organizirane 2. februarja, publikacije, seminarji),
 • medsektorsko in mednarodno sodelovanje na povodjih – celostno upravljanje povodij
  (WFD, Donavsko povodje, Jadransko povodje),
 • vključevanje v državne razvojne programe,

• načrtovanje izvajanja in poraščanje,

• ohranjanje vseh mokrišč na ozemlju draave ter zavarovanje pomembnih mokrišč in vseh tipov mokrišč z razglasitvijo za ramsarske lokalitete.

 

Kako deluje Konvencija o mokriščih?
Konvencija temelji na izvajanju sprejetih načel in pristopov, ki se sprejemajo z resolucijami in priporočili ter vsebujejo tako navodila kot priporočila in smernice.

 • Konference pogodbenic (The Conference of the Contracting Parties) so vsaka tri leta.
 • Stalni odbor (The Standing Committee) je izvršilni organ med konferencami pogodbenic.
 • Sekretariat Ramsarske konvencije (The Ramsar Convention Bureau/Secretariat).
 • Skupina za znanstveno in tehnično presojo (Scientific and Technical Review Panel) pripravi in pregleda strokovne in tehnične dokumente.
 • Mednarodni partnerji (International Organisation Partners): BirdLife International, IUCN, Wetlands International, WWF– sodelujejo pri pripravi dokumentov in na vseh ravneh izvajanja konvencije.
 • Sklad Ramsarske konvencije za manjše subvencije (Small Grants Fund) – ustanovljen kot pomoč državam v razvoju za posamezne projekte pri izvajanju konvencije.
 • Odbor Sredozemskih mokrišč (Mediterranean Wetland Committee - MedWetCom) združuje državne, nevladne in strokovne organizacije pri izvajanju konvencije v Sredozemlju.

Prihodnost ramsarskega seznama:
“Vzpostaviti in vzdrževati mednarodno mrežo mokrišč, pomembnih za ohranjanje biotske raznovrstnosti, zaradi svojih ekoloških in hidroloških funkcij pa so mokrišča pomembna tudi za človekovo življenje.”

 
 
 

 

  arhiv novic   -   predstavitev ramsarske konvencija   -   zemljevid strani    -   povezave   -   kontaktirajte nas